Өргөдөл гомдол хүлээн авах

Иргэн та Улсын бүртгэлийн хэлтсийн удирдлага болон албан хаагчид хандах бол…

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факс, интернэт, холбоо мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан ирүүлэх боломжтой.

Цахим шуудангийн хаяг: khovd@burtgel.gov.mn

Харилцах утас: 77432888, 88045667

Удирдлага, албан хаагч, бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдлоо тус хэлтсийн утас , болон https://kho.burtgel.gov.mn сайтад хандан илэрхийлж болно. Шаардлагатай бол өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн /М.Нарангарав/-тай Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст очиж уулзан санал хүсэлтээ амаар болон бичгээр гарган хандах боломжтой. Харилцах утас: 88045667

Бичгээр гаргасан гомдол, мэдээлэлд утга агуулгыг ойлгомжтой, гаргацтай, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасныхаа дугаарыг бичсэн байх ёстойг анхаарна уу. Харин хамтран гомдол, мэдээлэл гаргаж буй тохиолдолд хүн бүр тус тусын гарын үсгийг зурсан байна.

– Өргөдөл,гомдол хариуцсан мэргэжилтэн:          М.Нарангарав      Харилцах цахим шуудан, утас khovd@burtgel.gov.mn 88045667